top of page

Molanders Transport
Tel: 06 766 7444

E-post: info@molanders.fi

Ess-Crane
Tel: 06 766 5200

E-post: info@esscrane.fi

Företaget

Virkes­transport

Underleverantör­uppdrag

Gods­transport

Ess-Crane

Auktoriserad servicepunkt för Loglift, Jonsered

och Kesla. Kranbesiktningar.

Övrigt

Lager
Logistiktjänster

Kontakt
IMG_9523.jpg

Kontaktuppgifter

Staffan Molander
Vd, försäljning
0400 824 840
staffan@molanders.fi

Transport / offertförfrågningar
Virke:

Staffan Molander

0400 824 840
staffan@molanders.fi

 

Gods:

Tommy Storbjörk

040 721 6202
tommy@molanders.fi

Ess-Crane
Johan Björklund

040 843 4078
johan@molanders.fi


Administration / reskontra

Mona Nylund

040 356 1717
mona@molanders.fi

Faktureringsuppgifter

Nätfaktura: 003701819157

Nätfakturans operatör:

003708599126 (OpenText)

molanders@app.fennoa.com
FO-nummer: 0181915-7

Historia

1955

I december 1955 kom Göran och pappa Kurt Molander tillbaka hem till Lappfors, från
Fångsjöbacken i Sverige, där Kurt under en tid bott och arbetat tillsammans med sin
familj. Resten av familjen kom i januari 1956. Till en början försörjde Kurt sig som
långtradarchaufför åt Sven Wärnman i Kållby.

Slutet av 1950-talet

Ett par år senare, i slutet av 1950-talet, införskaffade han tillsammans med Rune Salin en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major samt en Hydromaster-grävmaskin.

Vattenledningen till barackbyn i Heide, i vilken arbetarna på Evijärvivägen bodde,utgjorde det första arbetet med Hydromastern.

John och Rune Salin fortsatte grävmaskinsverksamheten på 1960-talet. Kurt köpte då en Fordson Major, med vilken han utförde diverse arbeten åt jordbrukare i byn, såsom plöjning, harvning och slåtterarbete.

En av de första danska gödselspridarna i nejden införskaffades snart. Dikesplöjning
utfördes i stor omfattning i Esse-området samt även i Terjärvtrakten.

1961

1961 anskaffades ett underrede för en mjölkkärra, via handelslaget i Lappfors, från
Helsingforstrakten. Detta levererades till Ekeri i Kållby, där man gjorde påbyggnaden
för mjölktransport från Över- och Nederlappfors till mejeriet i Esse kyrkby. Nils Kiisk

 

Rutten var Lappfors-Kiisk-Långsjö- Kroksjö-Högbacka- Vitsjö-Juttus-Ålgbacka-Höfors-
Kattilakoski-Hjulfors-Lamabacka-Heide-Lappfors-by-Finnholm-Bodefolk-Humla-Esse
mejeri.

Vid sidan av detta körde man fr.o.m 1950-talet ut virke med traktor och släde vintertid,
samt sommartid virke till Esse å för flottning till Jakobstad. Ved kördes kontinuerligt till
Esse mejeri och Esse församling.


Andra oktober 1964 avled Kurt vid potatisupptaging i en sjukdomsattack.

1966

1966 på sommaren införskaffades i Maja Molanders, Kurts fru, namn en Ford Custom  Cab-lastbil. Det av Ekeri byggda skåpet överflyttades till denna bil. Detta underlättade arbetet framförallt vinterid. Man hade nu dragits med många kalla vintrar.

Vid denna tid var det mycket svårt att få tillstånd för lastbilstrafik p.g.a. att detta var enbegränsad näring. Man ansökte om tillstånd flere gånger och fick negativa svar.

Göran Molander och Erik Timrén sökte en söndagsförmiddag hösten 1966 upp
riksdagsman Grels Teir före dennes avfärd till Helsingfors, för att diskutera problemen med att få tillstånd.

Då Grels Teir besökt trafikministeriet, fick man tillståndet inom en vecka och kom snabbt igång då lastbil redan var införskaffad. Tillståndet kunde  beviljas då man gjorde ansökan i Majas namn, eftersom pojkarna Sixten och Göran ännu ej var myndiga.

Med den nya lastbilen utfördes mjölktransport till Esse mejeri, senare till JMC. 1976
såldes mjölktransportverksamheten åt Rolf Sundqvist.

 

1969

1969 på hösten inleddes virkestransport åt Metsäliitto med lastbil och släp. En gammal Scania med tre axlar och två-axligt släp införskaffades från Sverige. Man körde virke till Äänikoski, Vasa, Jakobstad och sågar runtom i nejden.

I början av 1970-talet köptes en lastbil av B Jankens, med vilken stockkörning
utfördes åt Stenbäcks såg. Det andra trafiktillståndet erhölls också vid denna tid.

 

1976
Den första som anställdes var Dage Nabbvik från Lappfors. Han är fortfarande i firmans tjänst. Hans första uppdrag utgjordes av mjölkhinksplockning i början av 1960-talet. Numera är han virkeschaufför sedan år 1978.

1976 bildades Lind & Molander öppet bolag. En grusbil köptes av Per Lindström och
aktier i Bilfrakt, Pedersöre. Under några års tid utförde man nu grustransporter.
Därefter koncentrerades verksamheten till tre virkesbilar.

Under 1960- och –70 talet fanns verksamhetspunkten vid hemgården på Storbacka i
Lappfors. 1976 förflyttades denna till Millastugos.

 

1979

1979 ombildade man bolaget till Molanders Transport kb och hösten 1990 till
aktiebolag.

Vid sidan av transportverksamhet utfördes också verkstadsarbeten och man tillverkade och marknadsförde Esse-matic lastspännare, rostfria avgasrör samt flakkonstruktioner.

Under 1980-talet bedrevs även fraktverksamhet, bl.a. hustransporter åt Prefab, Modohus och Boro hus i samarbete med Esse frakt Ab. I samarbete med Pedersöre kalkservice transporterades och spreds kalk åt nejdens jordbrukare.

1990

Företaget blir aktiebolag.

I början av 1990-talet bestod verksamheten i huvudsak av virkestransporter.

1991

1991 blev garaget i Kållby, som man har del i, färdigt och man flyttade verksamheten till Företagargatan i Kållby.

1995

Från 1995 inleddes underleverantörsavtal med H. Storbjörk Ab. Först med en fraktbil vilket senare utökades med tiden.

1997

1997 hade verksamheten i verkstaden blivit så omfattande att bifirman Ess-Crane grundades. Under namnet Ess-Crane såldes och servades virkeskranar. I samarbete med firma J. Fellman utvecklades och marknadsfördes en kranhytt i kompositmaterial, Esse-hytten.  

1998

1998 slöts underleverantörsavtal med H. Widjeskog Öb, vilket fortgår än idag.

2000

I början av 2000-talet ökar även virkestransporterna och en energibil införskaffas för transporter av ris, stubbar och risbalar.

2005-2007

Våren och sommaren 2005 samt våren 2006 och 2007 hade vi 2 bilar i sydsverige och körde virke efter stormarna Gudrun och Per.

 

2007 planerades och byggdes Pedersöre Logistic center FAB i sammarbete med H. Widjeskog och Pedersöre Transportservice Ab.

2010

2010 verksamhetsförvärv – virkesbil.

2020

2020 verksamhetsförvärv – grusbil och kranbil.

2022

Under 1980-talet och fram till år 1995 har bilparken bestått av tre till fyra
lastbilskombinationer och man hade då två till tre anställda. Därefter har vi utökat
verksamheten kontinuerligt och hade i början av 2000-talet ca nio lastbilskombinationer och ca 17 anställda. Av dessa är två personer sysselsatta i verkstaden under bifirma Ess-Crane.

2022 består företaget av fyra avdelningar; virkestransporter, godstransport, underleverantörsuppdrag, verkstaden Ess-Crane. Personalen uppgår till 25 pers och fordonsflottan består av 15 bilar.    

Historia
IMG_9497.jpg
Karta

Molanders Transport Ab  |  Företagargatan 10  |  68800 Kållby

bottom of page