Suomenkielisenä På svenska
Hem
Fakta om företaget
Historia
Kontaktuppgifter
Karta över var vi är
Ess-Crane
Historia

I december 1955 kom Göran och pappa Kurt Molander tillbaka hem till Lappfors, från
Fångsjöbacken i Sverige, där Kurt under en tid bott och arbetat tillsammans med sin
familj. Resten av familjen kom i januari 1956. Till en början försörjde Kurt sig som
långtradarchaufför åt Sven Wärnman i Kållby.

Ett par år senare, i slutet av 1950-talet, införskaffade han tillsammans med Rune Salin
en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major samt en Hydromaster-grävmaskin.

Vattenledningen till barackbyn i Heide, i vilken arbetarna på Evijärvivägen bodde,
utgjorde det första arbetet med Hydromastern.

John och Rune Salin fortsatte grävmaskinsverksamheten på 1960-talet. Kurt köpte då
en Fordson Major, med vilken han utförde diverse arbeten åt jordbrukare i byn, såsom
plöjning, harvning och slåtterarbete.

En av de första danska gödselspridarna i nejden införskaffades snart. Dikesplöjning
utfördes i stor omfattning i Esse-området samt även i Terjärvtrakten.

1961 anskaffades ett underrede för en mjölkkärra, via handelslaget i Lappfors, från
Helsingforstrakten. Detta levererades till Ekeri i Kållby, där man gjorde påbyggnaden
för mjölktransport från Över- och Nederlappfors till mejeriet i Esse kyrkby. Nils Kiisk

Rutten var Lappfors-Kiisk-Långsjö- Kroksjö-Högbacka- Vitsjö-Juttus-Ålgbacka-Höfors-
Kattilakoski-Hjulfors-Lamabacka-Heide-Lappfors-by-Finnholm-Bodefolk-Humla-Esse
mejeri.

Vid sidan av detta körde man fr.o.m 1950-talet ut virke med traktor och släde vintertid,
samt sommartid virke till Esse å för flottning till Jakobstad. Ved kördes kontinuerligt till
Esse mejeri och Esse församling.

Andra oktober 1964 avled Kurt vid potatisupptaging i en sjukdomsattack.

1966 på sommaren införskaffades i Maja Molanders, Kurts fru, namn en Ford Custom  Cab-lastbil. Det av Ekeri byggda skåpet överflyttades till denna bil. Detta underlättade arbetet framförallt vinterid. Man hade nu dragits med många kalla vintrar.

Vid denna tid var det mycket svårt att få tillstånd för lastbilstrafik p.g.a. att detta var en
begränsad näring. Man ansökte om tillstånd flere gånger och fick negativa svar.

Göran Molander och Erik Timrén sökte en söndagsförmiddag hösten 1966 upp
riksdagsman Grels Teir före dennes avfärd till Helsingfors, för att diskutera problemen
med att få tillstånd.

Då Grels Teir besökt trafikministeriet, fick man tillståndet inom en vecka och kom snabbt igång då lastbil redan var införskaffad. Tillståndet kunde  beviljas då man gjorde
ansökan i Majas namn, eftersom pojkarna Sixten och Göran ännu ej var myndiga.

Med den nya lastbilen utfördes mjölktransport till Esse mejeri, senare till JMC. 1976
såldes mjölktransportverksamheten åt Rolf Sundqvist.

1969 på hösten inleddes virkestransport åt Metsäliitto med lastbil och släp. En gammal
Scania med tre axlar och två-axligt släp införskaffades från Sverige. Man körde virke
till Äänikoski, Vasa, Jakobstad och sågar runtom i nejden.

I början av 1970-talet köptes en lastbil av B Jankens, med vilken stockkörning
utfördes åt Stenbäcks såg. Det andra trafiktillståndet erhölls också vid denna tid.

Den första som anställdes var Dage Nabbvik från Lappfors. Han är fortfarande i firmans
tjänst. Hans första uppdrag utgjordes av mjölkhinksplockning i början av 1960-talet.
Numera är han virkeschaufför sedan år 1978.

1976 bildades Lind & Molander öppet bolag. En grusbil köptes av Per Lindström och
aktier i Bilfrakt , Pedersöre. Under några års tid utförde man nu grustransporter.
Därefter koncentrerades verksamheten till tre virkesbilar.

1979 ombildade man bolaget till Molanders Transport kb och hösten 1990 till
aktiebolag.

Under 1960- och –70 talet fanns verksamhetspunkten vid hemgården på Storbacka i
Lappfors. 1976 förflyttades denna till Millastugos . 1991 blev garaget i Kållby, som
man har del i, färdigt och man flyttade verksamheten hit.

Man bedrev även fraktverksamhet, i mindre skala, under 1980-talet och utförde bl.a.
hustransporter åt Prefab, Modohus och Boro hus.

Vid sidan av transportverksamhet utfördes också verkstadsarbeten och man tillverkade
och marknadsförde Esse-matic lastspännare, rostfria avgasrör samt flakkonstruktioner.

Under 1980-talet och fram till år 1995 har bilparken bestått av tre till fyra
lastbilskombinationer och man hade då två till tre anställda. Därefter har man utökat
verksamheten kontinuerligt och har idag nio lastbilskombinationer och ca 17 anställda.
Av dessa är två personer sysselsatta i verkstaden under bifirma Ess-Crane, som
bildades år 1997